Öppet Hus

Välkommen till

ÖPPET HUS

Söndagen den 19 juni kl 15.00 – 17.00

Föreningslokalen Mörrumsvägen 1, Svängsta

Information om vår verksamhet

Demonstration av vår ambulans och vår rullstolsbil

Vi bjuder på enkel förtäring

Årsmöte

Välkommen till vårt

ÅRSMÖTE

10 maj 2022 kl 18.00

Föreningslokalen, Mörrumsvägen 1, Svängsta

Anmäl senast 3 maj att du kommer…

maila till: info@önskeambulansen.com

eller ring, SMS:a till 0709-390248

Medlemsavgift 2022

Nu är det dags för att betala in medlemsavgiften för 2022.

Ni kan göra detta enkelt till till bankgiro 749-0519 eller Swish 123 38948 13.
Beloppet är 50 kr, en liten peng för dig, men betydelsefull för oss i dessa tider.

Tack för ert viktiga stöd!

Årsmöte!

Vi kallar härmed våra medlemmar till årsmöte.

Då restriktionerna kring Coronapandemin har lättat kommer vi att hålla vårt årsmöte:

Söndagen den 4 juli kl 14.00 i föreningslokalen i Svängsta.

Årsmötet kommer att genomföras på ett Coronasäkert sätt…..!

Vi avstår från servering, håller avstånd, spritar händerna och känner man förkylningssymtom stannar man hemma!

Anmäl dig genom att skicka SMS eller ringa 0709-390248 eller ett mail till info@önskeambulansen.com.

Välkomna!

Styrelsen

God Jul & Gott Nytt 2021!

Det har varit ett mycket annorlunda år 2020.

Verksamheten har i stort sett legat nere p g a coronapandemin.

Men vi är beredda att med nya krafter ta oss an uppdrag under kommande år med våra två fordon.

Vi tackar våra medlemmar, sponsorer och gåvogivare för all hjälp och stöd vi fått.

God Jul och Gott Nytt 2021.

önskar

Styrelsen

Problem med vår hemsida!

Under några månader har vår hemsida legat nere!

Detta på grund av domänen har administrerats av tidigare medlem som, trots avtal, inte har överlåtit äganderätten till föreningen Önskeambulansen!

Nu har överlåtelsen skett och vi råder själva över vår hemsida!