God Jul & Gott Nytt 2021!

Det har varit ett mycket annorlunda år 2020.

Verksamheten har i stort sett legat nere p g a coronapandemin.

Men vi är beredda att med nya krafter ta oss an uppdrag under kommande år med våra två fordon.

Vi tackar våra medlemmar, sponsorer och gåvogivare för all hjälp och stöd vi fått.

God Jul och Gott Nytt 2021.

önskar

Styrelsen