Stadgar & GDPR

Här kan du läsa föreningens stadgar, klicka på länken nedan!

Stadgar

Föreningens GDPR-dokument är under utarbetande