Problem med vår hemsida!

Under några månader har vår hemsida legat nere!

Detta på grund av domänen har administrerats av tidigare medlem som, trots avtal, inte har överlåtit äganderätten till föreningen Önskeambulansen!

Nu har överlåtelsen skett och vi råder själva över vår hemsida!