Öppet Hus

Välkommen till

ÖPPET HUS

Söndagen den 19 juni kl 15.00 – 17.00

Föreningslokalen Mörrumsvägen 1, Svängsta

Information om vår verksamhet

Demonstration av vår ambulans och vår rullstolsbil

Vi bjuder på enkel förtäring