Medlemsavgift 2022

Nu är det dags för att betala in medlemsavgiften för 2022.

Ni kan göra detta enkelt till till bankgiro 749-0519 eller Swish 123 38948 13.
Beloppet är 50 kr, en liten peng för dig, men betydelsefull för oss i dessa tider.

Tack för ert viktiga stöd!