God fortsättning på 2023! … Årsmöte 2023-03-05!

Föreningen Önskeambulansen ser fram emot ett nytt år där hjulen ska få rulla och många önskningar uppfyllas med engagemang och medmänsklighet!

Medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte i föreningslokalen på Mörrumsvägen 1 (gamla brandstationen) i Svängsta,

söndagen 5 mars kl. 14.00.

Då föreningen bjuder på smörgåstårta o dryck efter årsmötet, behöver vi veta antal, så anmäl dig via samtal eller sms till 0709-39 02 48, senast 27 feb.

Ta tillfälle i akt att träffa föreningen.

Varmt välkomna!