God Jul och ett Gott Nytt År

önskas våra resenärer och alla som engagerar sig i, pratar gott om och stöder Önskeambulansen.

Vi vill samtidigt tacka våra föreningsmedlemmar, sponsorer och givare för det gångna året och hoppas på samma fina uppslutning framöver.

Ni gör det möjligt för oss att tillgodose önskningar om resor och upplevelser för fler personer som är sjuka eller har någon funktionsnedsättning och därför har begränsade möjligheter att resa på annat sätt.

/styrelsen för Önskeambulansen