Informationsträffar

Under de senaste månaderna har representanter ur föreningen besökt olika föreningar/organisationer och spridit information om verksamheten.

3/5 Lions Karlshamn
3/7, 10/7 Allsångskvällarna i Asarum och Svängsta, Sparbanken Karlshamn
10/9 S-kvinnorna, IOGT-lokalen i Mörrum
13/9 Stroke-enheten, Bruksgården i Mörrum