Bräknetrampen 2012

Den 19 maj mellan klockan 12.00 – 16.00 är representanter från Önskeambulansen på plats hos Bräknetrampen, ”Blekinges cykelfestival”, i Bräkne-Hoby och informerar om verksamheten.