31/5 är vi i Ronneby på Inspirations- och Festivaldagen

Fredagen den 31 maj, klockan 13-17 finns önskeambulansen på
Inspirations- och Festivaldagen i Ronneby, Kallingevägen 3.

Välkommen till vår monter!!